Inschrijven

Als uw zoon lid is van scouts Lod Lavki, dient er jaarlijks 49,00 euro lidgeld betaald te worden. Het lidgeld zorgt ervoor dat uw zoon verzekerd is gedurende de activiteiten en op kamp.

Lidgeld overmaken?

Rekeningnummer:
Scouts Lod Lavki
BE58 7845 3828 7479

Gelieve duidelijk TAK + VOORNAAM + NAAM te vermelden bij de verrichting, bv. Welpen – Jan Janssens

Nieuw lid? Dan dient u volgende stappen te volgen:

  1. Ga naar het inschrijfformulier van Lod Lavki op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen en vul alle gevraagde gegevens van uw zoon in. Het rekeningnummer dat wordt gevraagd dient enkel als gegeven voor onze administratie. Het lidgeld dient apart te worden overgemaakt.
  2. Is punt 1 in orde? Dan rest u nog alleen het lidgeld over te maken (zie hoger bij ‘Lidgeld overmaken’). Uw zoon zijn inschrijving is dan volledig in orde en u kan met een gerust hart uw zoon elke zaterdag naar de vergadering sturen. Wij kijken er in ieder geval al naar uit!

Vanaf het moment dat beide punten in orde zijn zal uw inschrijving goedgekeurd worden.

Ligt het betalen van het lidgeld moeilijk?

Dat is geen probleem! Bij het inschrijven kan u aanduiden dat u graag van ‘verminderd lidgeld’ gebruik maakt. Dan moeten wij een verminderde som, zijnde 11,60 euro, aan Scouts en Gidsen Vlaanderen betalen om uw zoon van lid te maken. U mag die som op het vermelde rekeningnummer storten in de plaats van de eerstgenoemde 49 euro. Bij verdere vragen in verband met verminderd lidgeld, mag u steeds mailen naar groepsleidinglodlavki@gmail.com

Het gebruik maken van verminderd lidgeld heeft nog andere voordelen, zoals korting in de scoutsshop. Meer info hierover kan u hier vinden: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-geld.